Før du tilmelder dig 

Dejligt at du er interesseret i KLF's Mentorprogram. Læs denne side grundigt igennem, før du tilmelder dig.

Venligst kontakt os (mentor@kvindeligelaeger.dk), hvis du har behov for uddybning.

Hvad er mentoring?

Mentoring er en proces, hvor mentor og mentee - gennem samtale – arbejder sammen om at opdage og udvikle mentees evner og færdigheder i forhold til mentees karriere og/eller jobsituation. Mentor er ikke en terapeut, konsulent eller professionel coach, men en erfaren person, der stiller sig selv, sin viden og indsigt til rådighed. Det er mentees opgave at sørge for indhold på møderne, og det er mentees ansvar at tilpasse og bruge mentors input i sin egen situation. Mentor stiller til gengæld tid og erfaring til rådighed.

Afklarende spørgsmål til mentee

Det er forpligtende at være mentee, så det er vigtigt at være afklaret om, hvad det er, du gerne vil opnå gennem mentorforholdet. Nedenstående spørgsmål kan være en hjælp.

 • Hvad forventer jeg at lære som mentee?
 • Hvilke forventninger har jeg til min egen udvikling?
 • Er jeg indstillet på, at det er mig, der sætter dagsordenen?
 • Har jeg sider af min karriere eller mig selv, jeg ikke vil eksponere?
 • Er jeg parat til at tage ansvaret for processen, til at tage kontakten, til at arrangere møderne etc.?

Tidsforbrug

Det generelle billede er, at man mødes 1 ½ - 2 timer med ca. 4-5 ugers mellemrum de første par gange. Nogle fastholder denne mødefrekvens, for andre er hyppigere møder det rigtige og andre igen kan klare sig med sjældnere møder. Mentor og mentee aftaler indbyrdes, hvad der er det rigtige for dem. Der anbefales at relationen varer 1 år fra det første møde. Kortere relationer kan selvfølgelig aftales og er oplagt, hvis mentee har en meget konkret målsætning, f. eks. forbedre sit sprog til en bestemt eksamen. Under alle omstændigheder anbefales fra starten af at aftale en afsluttende dato.

Match

Det er tovholder, der står for matchet af mentor/mentee relationerne. Matchet foregår på baggrund af ansøgningsformularen, du sender. Det er vigtigt at vælge den rigtige mentor til den enkelte mentee, så der kan godt gå lidt tid inden du får din mentor. Sandsynligheden for at matchet er passende øges, jo mere information, mentee fylder i ansøgningsformularen. Når din mentor er fundet, får I begge en mail med jeres kontaktoplysninger, og så er det op til dig at kontakte din mentor. I vil i kontakt-mailen få lidt inspiration til at komme i gang, ligesom I vil få en skabelon til en kontrakt, som I skal lave sammen.

Efter match

Skriv til os:

 • Umiddelbart efter første møde
 • Så snart I har lavet en kontrakt. (Send gerne en kopi.)
 • Når det går godt
 • Hvis I er utilfreds med matchet eller det går skidt

Efter et par måneder vil vi gerne vide:

 • Hvordan er matchet?
 • Bruger I nogle af de værktøjer, som står beskrevet i kontakt-mailen? Er nogle gode/dårlige?
 • Hvor tit mødes I?
 • Hvor meget tid bruger I på forberedelse?
 • Andet, I synes jeg bør vide.

Er der noget du er i tvivl om – eller har du brug for hjælp og inspiration til dit mentorforløb, er du altid
velkommen til at kontakte os.

God fornøjelse!