Telefonvenner er et projekt, hvor vi tilbyder nye læger i Danmark træning i at tale fag-dansk i telefonen med en sygeplejerske, medicinstuderende eller læge, der har et ubesværet dansk og gerne vil hjælpe en kollega i gang med en ubesværet hverdag ved vagttelefonen på de danske afdelinger.


Mange læger, der er kommet til Danmark som flygtning eller lignende oplever at de, efter at have arbejdet hårdt på at få godkendt deres uddannelse, har svært ved at passe en vagttelefon. Det er svært at vide, om modtageren af beskeden, har forstået, hvad man ville, eller om man selv fik det hele med. Derfor har vi et tilbud om at træne sine fag-danske kommunikationsfærdigheder.

Tilmelding