Legatet støtter AIDS- og cancerforskning udført af kvindelige læger og medicinstuderende.

Ansøgningen sendes elektronisk til E-mail: kontakt@kvindeligelaeger.dk og SKAL sendes med almindelig post i to eksemplarer til hver af nedenstående adresser:

Johanne Bjerre Lindboe, MD, Mikkel Vibes Gade 3, 1 th, 1417 København K       &

Helena Buch Hesgaard, MD, PhD, FEBO, Københavns Øjen og Skeleklinik, CFR Hospitalerne, Jægersborgvej 66A, 2th, 2800 Lyngby.

Ansøgningsfrist: 1. marts.

Selve ansøgningen: Skal være i kort form indeholdende projektbeskrivelse, budgetoverslag samt lægmandsbeskrivelse til offentliggørelse på hjemmesiden i tilfælde af tildeling af legat. Desuden skal CV og publikationsliste vedlægges. Det bedes oplyst om støtte er søgt/bevilliget fra anden side. Kun medlemmer af Kvindelige Lægers Forening kan søge legatet. Legatmodtagere vil få besked senest 1. april. Legatmodtagerne forventes at fremlægge deres projekt ved legatuddelingen i forbindelse med Kvindelige Lægers Årsmøde i maj måned.

Der opkræves et administrationsgebyr for ansøgning, som også dækker et års medlemskab af Kvindelige Lægers Forening (250 kr. for læger og 125 kr. for medicinstuderende til konto: 4190 4835063569, mærkes "legat").