Historie

 

Danske Kvindelige Lægers Forening (KLF) er en interesseforening for kvindelige læger og lægestuderende. Den er stiftet i 1928. Udsprunget af den oprindelige forening for kvindelige læger, men er i dag et netværk for både mandlige og kvindelige læger

 

Historie:

1928: Danske Kvindelige Lægers Forening (KLF) stiftedes. Frem til 1983 hed foreningen Kvindelige lægers Klub (KLK).

1948: Oprettelse af gratis Antikonceptions-klinikker baseret på frivillig arbejdskraft. Mottoet var: “Ønskebørn skaber gode hjem”.

1956: Tog initiativet til Foreningen for Familieplanlægning (Nuværende SEX & SAMFUND)

1965-66: En undersøgelse om kvindelige lægers arbejdsforhold og professionelle placering

1970: Det lykkedes at få gennemført ligestilling i Lægernes Pensionskasse, således at kvindelige lægers mænd og børn blev pensionsberettigede.

1977-78: I samarbejde med Foreningens for Familieplanlægning gennemførtes en praksisundersøgelse af Hvor svigter præventionen?

1979: Medical Women's International Association's (MWIA) holder verdenskongresser hvert 3. år. KLF er medlem af MWIA's nordeuropæiske region. KLF var i 1979 vært for den 5. nordeuropæiske kongres med emnet Prevention and Treatment of Multi-Handicapped Children

1984: KLF udgav i samarbejde med Gruppen for Medicinske Kvindeforskning på Munksgaard Forlag bogen I Nielsines Fodspor - kvindelige læger i 100 år.
Bemærkning: Anledningen var, at Nielsine Nielsen som den første kvinde i Danmark d. 23 januar 1885 fik sin lægeeksamen.

1993: Foreningen er gået aktivt ind i oplysningsarbejde om kvindelig omskæring og i 1993 havde KLF sammen med Kvinderådet et DANIDA-støttet 3-årigt succesfuldt projekt i Sierra Leone, Vestafrika, med det formål at omskole kvinder, der foretog omskæring af piger

1994: Til kvindelige læger og mediicnske studenter uddeles legatportioner hvert år fra læge Agnethe Løvgreens Legat til forskning i HIV/AIDS eller cancer. Betingelsen for at komme i betragtning er, at man er medlem af KLF (se under legater)

1996: KLF var vært for den 12. nordeuropæiske kongres om emnet The New Genetics - Friend or Foe?

1998: KLF udgav Kvindelige Læger ser på sundhed og sygdom, på Lægeforeningens Forlag i anledning af at foreningen har bestået i 70 år

2010: KLF gik i et samarbejde med Skolen for Lægedansk og startede Mentorordning for udenlanske læger.

2011: KLF gik aktivt ind i samarbejde med MWIA i Myanmar med et projekt der øger kvinders viden om forebyggelse vedrørende fødsel og spædbørnsundhed.

2014: Vært for for den 17. Nordeuropæiske kongres for Medical Women's International Association's (MWIA) med emnerne: Kvindelige Læger og Karrierer, Kvinder og Karsygdomme, Abortlovgivningen i Europa og Vold mod Kvinder.

2015: Kvindelige Lægers Forening inviterede til Politisk møde om 5 års fristen under overskriften: 5-ÅRS FRISTEN… ER DEN HENSIGTSMÆSSIG FOR PATIENTEN, FOR SAMFUNDET - OG FOR LÆGEN? 

2016: Opstart af projekt hvor udenlandske læger kan blive tilbudt en telefonven og derved bedre sit danske sprog.

2017: Går aktivt ind i kampen mod FGM. I 2019 laves et debatindlæg i “Ugeskrift for Læger” omhandlende en højesteretssag, hvor to piger var blevet omskåret.

2018: Der lanceres en Safe Delivery App, i samarbejde med Maternity Foundation, i Myanmay.

 
Plakaten “ønskebørn skaber gode hjem", gav oplysning om Kvindelige lægers Klubs gratis præventionsklinikker.

Plakaten “ønskebørn skaber gode hjem", gav oplysning om Kvindelige lægers Klubs gratis præventionsklinikker.