Det årlige kontingent er fastsat til 250 kr. for læger og 125 kr. for studerende og pensionister. Opkrævning sker i maj måned.

 1. Som færdig læge melder du dig ind i vores forening via lægeforeningens hjemmeside.

   1. Gå ind på www.læger.dk og log ind på ”Min side” via dine brugeroplysninger (tilsendt fra Lægeforeningen).

   2. Vælg ”Dit medlemskab”

   3. Vælg derefter ”Videnskabelige selskaber”.

   4. Find ”Danske Kvindelige Lægers Forening” i listen. Tryk på indmeld og følg anvisningerne. 

 2. Som medicinstuderende eller læge, der ikke er medlem af lægeforeningen, benyttes føgende link. 

  https://minside.laeger.dk/simple.aspx?func=workflow.view&action=externalunit.requestmembership&oid=414&mode=register&wfguid=YnmKsllRjk-fXFVUGeWGaw2

  Der skal samtidig sendes en mail til kontakt@kvindeligelaeger.dk med navn, adresse, e-mail samt information om du er medicinstuderende, læge eller pensionist.