Stifteren af legatet, Agnethe Løvgreen, døde i 1994. Hun havde i mange år været medlem af Kvindelige Lægers Forening og også siddet i bestyrelsen. Det lå hende meget på sinde at støtte kvindelige lægers og medicinstuderendes forskning og havde flere gange givet legater til kvindelige læger. Hun testamenterede derfor sin formue til ligelig deling mellem et legat til støtte for kvindelige lægers forskning under Kvindelige Lægers Forening og Kræftens bekæmpelse.

Legatportionernes størrelse varierer fra år til år afhængig af afkastet fra formuen.