KLF har en repræsentant i Voldobservatoriet, som er en ekspertgruppe nedsat af Kvinderådet, der har til formål at:

  • Udveksle erfaringer og indsamle information om problemstillingen vold mod kvinder samt tage initiativer, der kan forebygge vold mod kvinder i Danmark
  • Arbejde for at sikre at den danske regering lever op til nationale og internationale handlingsplaner vedrørende vold mod kvinder
  • Informere Kvinderådet, Den Europæiske Kvindelobbys Voldsobservatorium samt andre relevante organisationer og institutioner om udviklinger i lovgivning, politik og praksis vedrørende vold mod kvinder