Mentorordningen

Kvindelige Lægers Forening tilbyder mentorforløb til udenlandske læger, der lærer dansk på “Speak - School of Danish” (tidligere Sprogcenter Hellerup).

Vi får løbende henvendelser af læger, der ønsker at lære af en erfaren kollega. Om det gælder at forbedre sprogkompetencer, tale om sundhedsvæsenet i Danmark eller få rådgivning til jobsøgning: Elevernes mål er så forskellige som de og deres baggrunde er.

Fem regler for en god mentorrelation

  1. Mentor arbejder gratis og mentee har meldt sig frivilligt

  2. Mentor og mentee er ikke en del af hinandens hverdag

  3. Samarbejdet fokuserer på mentees læring

  4. Relationen har en udløbsdato

  5. Relationen er fokuseret på karriere/job

For at mentorskabet kan blive vellykket er det af stor betydning, at der er god kemi mellem parterne. Derfor melder både mentor og mentee tilbage til tovholderen efter det første møde og taler om hvordan det er gået. Hvis ikke kemien er i orden, er sandsynligheden for at deltagerne får noget godt ud af mentorskabet ringe. Det er så tovholderens opgave at finde et bedre match.

Vi gør os umage for at finde de rigtige match fra starten af og hertil har vi brug for tilbagemelding om såvel gode som dårlige oplevelser.

Er du interesseret? Læs "Før Du tilmelder Dig" og tilmeld dig herunder. Er der nogen, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte tovholderen på mentor@kvindeligelaeger.dk.