Oftest stillede spørgsmål til mentorordningen

Hvad er mentorskab?

I et mentorskab indgår mentor og mentee et formaliseret forløb, som har det formål at udvikle mentees potentiale. Hvad dette i det enkelte tilfæle dækker over kan være meget forskelligt, alt efter hvilke mål mentee har. Nogle har allerede konkrete karrieremål, andre vil bare gerne falde godt til på afdelinger og i samfundet, andre igen blive bedre til dansk. En mentor hjælper mentee ved at yde støtte i kraft af sin viden og erfaring.


Hvad er en mentor?

En mentor er en person, der  primært ved at være lyttende og nærværende hjælper mentee med at udvikle sit faglige og personlige potentiale. En mentor kan støtte sin mentee ikke blot ved at dele sin egen viden og erfaring med vedkommende men også ved at stille sit netværk til rådighed for mentee. En mentor skal have lyst til at fortælle og lytte og være tålmodig. Mentor skaber et rum for refleksion, idet han/hun ikke straks kommer med løsninger, men forholder sig afventende og lader spørgsmål svæve i luften, ligesom han/hun bestræber sig på at nedtone trangen til at henføre opmærksomheden på sig selv. En mentor er ikke terapeut, professionel coach eller ven, men der kan naturligvis opstå et venskab som følge af processen. En mentor er en erfaren person, der stiller sig selv, sin viden og indsigt til rådighed.


Hvem kan være mentor?

Hvis man arbejder eller har arbejdet som læge i Danmark – er nysgerrig og åben – så skal der ikke meget mere til for at være mentor. Det er ikke en forudsætning at være dansk statsborger eller at være kvinde, selvom det er Kvindelige Lægers Forening, der arrangerer programmet.


Det kan være meget lærerigt, udfordrende og givende at være mentor. Man lærer en person med anden (fremmed) baggrund at kende og kan få et nyt syn på sit eget liv, samfundet man lever i. Man får glæden ved at dele sin viden og hjælpe en kollega på vej. Og man får mulighed for at smide fordomme over bord. Som yngre læge har man desuden den fordel, at man øver sig i kommunikator- og lederrollen, der skal bruges ved ansøgning til hoveduddannelsen.

Hvad kan du få ud af at være mentor?


Tovholderen sætter mentor og mentee sammen i par (match), som lover det største potentiale for mentees udvikling. Herefter begynder møderne, i starten hyppigt, efter en tid kan man nøjes med at ses mere sjældent. Der udleveres et udkast til en kontrakt, som  bl.a. indeholder formulering af formål, sluttidspunkt for forløbet, mødestruktur, m.m. Kontrakten er især værdifuld for mentor, for at få et klart billede af hvilke mål mentee gerne vil opnå. Kontrakten er ikke fastlåst, men tages op en gang i mellem, kan diskuteres og tilpasses efter behov. Der findes ikke én rigtig opskrift på et vellykket mentorskab, men mange forskellige muligheder.

Hvordan er det praktiske forløb af et mentorskab?


Det vigtigste er at være åben og lyttende. Man stiller spørgsmål og hjælper mentee til selv at finde løsninger frem for at præsentere løsningsforslag. Det den klassiske kommunikationsramme, som kan forlades til fordel for en mere åben konversation alt afhængig af personlige mål og forventninger (er mentees mål at træne sproget, bedre forstå de uskrevne regler i Danmark, blive overlæge på en ortopædkirurgisk afdeling osv.). Der forventes at mentor afsætter tid til møder, hvor tit, hvor længe og hvordan aftales i fællesskab. Først og fremmest forventes der at man har lyst til at dele sin viden med mentee.

Hvad forventes der af en mentor?


Det forventes at mentee tager initiativ under hele forløbet og især at hun/han tager kontakt til mentor i starten. Det er mentees ansvar at omsætte input af mentor til sin egen situation og hverdag. Mentee har ansvaret for sin egen udvikling, mens mentor er en støtte.

Hvad forventes der af mentee?