Andre Sundhedsrelaterede sites


Daglige nyheder fra sundhedsverdenen: www.netdoktor.dk/nyheder/

Side om sygdomme, sundhed og offentlige sundhedsinstitutioner. www.sundhed.dk

Månedsskrift for Praktiske Lægegerning: www.mpl.dk

Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek: www.kb.dk

Tidsskrift Sygeplejersken: www.sygeplejersken.dk/sygeplejersken/frontpage.asp

 


De offencielle sundhedsrelaterede sites

Indenrigs- og sundhedsministeriet: www.im.dk

Københavns Universitet: Institut for Folkesundhed: www.pubhealth.ku.dk


Internationale Samfund & Sundhedsvæsen

MEDLINE: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Hardin Meta Directory et nøglested med medicinsk link-lister: www.lib.uiowa.edu/hardin/md/

Medscape: www.medscape.com


Non Governmental Organisation (NGO)

Amnesty International: www.amnesty.dk

Miljøbevægelsen: www.greenpeace.dk

Dansk flygtningehjælp: www.drc.dk

Røde Kors: www.redcross.dk

Red Barnet: www.redbarnet.dk

Unicef: www.unicef.dk

Børnerådet: www.boerneraadet.dk


Kvinde relaterede organisationer

Kvinde paraply-organisation: www.kvinfo.dk

Vi har 6 gæster og ingen medlemmer online