Her kan du læse om de afholdte årsmøder, generalforsamlinger og årsberetninger.

_______________________________________________________________________________________________________________

 Her kan du læse om nyheder fra Medical Women's International Association, MWIA.

_______________________________________________________________________________________________________________

Du kan læse om de diverse aktiviteter, der foregår i de tilsluttede organisationer.

Du kan få hente om information om de forskellige organisationer under Samarbejdende organisationer og links.

_______________________________________________________________________________________________________________

     Her kan du orientere dig om de aktiviteter, der foregår i Danske Kvindelige Lægers Forening.

Du kan blandt andet orientere om de diverse aften- og heldagsmøder samt efteruddannelseskurser, som Danske Kvindelige Lægers Forening jævnligt holder i København.

Til møderne og kurser er både mænd og kvinder velkomne, også fra andre faggrupper end lægefaget.

_______________________________________________________________________________________________________________

Samarbejdende organisationer

SEX & SAMFUND: www.sexogsamfund.dk
Birte Holm Sørensen er repræsentant i SEX & SAMFUND

Kvinderådet: www.kvinderaad.dk
En paraply-organisation for 49 politiske og upolitiske kvindeforeninger. Kvindelige Lægers Forening er repræsenteret i en række organisationer bl.a. i den Europæiske Kvindelobby's Policy Action Centre for Violence against Women etc. Liselotte Petersen repræsenterer KLF i Kvinderådets bestyrelse.

Det Nationale Voldsobservatorium: www.kvinderaadet.dk/voldsobservatoriet
Den består af en ekspertgruppe under Kvinderådet, der består af forskere og praktikere fra institutioner og NGO'er, der beskæftiger sig med at bekæmpe vold mod kvinder. Tilsammen dækker de et bredt spektrum af viden om vold om kvinder. Medlemmerne er udpeget af Kvinderådet. Agnete Basbøll repræsenterer KLF her.

Medical Women's International Association, MWIA: www.mwia.webtop.de/
Organisationen blev stiftet i 1919 i New York som den første internationale lægeforening. Kvindelige læger ønskede at have en organisation, hvor de kunne møde og diskutere. I dag er MWIA et forum, hvor kvindelige læger fra hele verden kan møde og udveksle erfaringer fra arbejdet, formidle deres tanker og forsikringsresultater eller blot lære hinanden at kende. Margit Niebuhr-Jørgensen er MWIA National Coordinator.

Vi har 2 gæster og ingen medlemmer online